Szolgáltatásaink
 
A tudatos tervező és szervező munka által célunk, hogy minden gyermek megfeleljen az iskolai alkalmasság szempontjából a
• szocializáció
• a testi és
• a mentális fejlettség összetevőinek fejlesztése

Ennek megvalósítása érdekében a következők a feladataink:

• Megalapozni és fejleszteni azokat az alapvető szokásokat, viselkedési formákat, amelyek az iskolai közösségbe való beilleszkedés feltételei,
• Fejleszteni a tanuláshoz, eredményes iskolai teljesítményhez szükséges jártasságok, készségek, képességek és akarati tulajdonságok rendszerét.